Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2009/10:56

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2009/10:56

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2009/10:SkU20 Informationsutbytesavtal och partiellt skatteavtal med Nederländska Antillerna får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 18 november 2009

Jan Björkman

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.