Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2009/10:42

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2009/10:42

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2009/10:FiU1 Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 18 november 2009

Jan Björkman

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.