Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2009/10:349

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2009/10:349

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2009/10:TU24 Åtgärdsplanering för transportsystemet 2010–2021 m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 17 juni 2010

Per Westerberg

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.