Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2009/10:333

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2009/10:333

Regeringen

Utbildningsdepartementet1

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2009/10:KU39 Indelning i utgiftsområden m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 15 juni 2010

Per Westerberg

Ulf Christoffersson


[1]

Riksdagsskrivelse 2009/10:332 till Finansdepartementet

Riksdagsskrivelse 2009/10:334 till Riksdagsstyrelsen

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.