Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2009/10:330

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2009/10:330

Regeringen

Näringsdepartementet1

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2009/10:KU25 En ny radio- och tv-lag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 15 juni 2010

Per Westerberg

Ulf Christoffersson


[1]

Riksdagsskrivelse 2009/10:331 till Kulturdepartementet

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.