Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2009/10:316

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2009/10:316

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2009/10:JuU25 Barn under 15 år som misstänks för brott får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 2 juni 2010

Per Westerberg

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.