Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2009/10:286

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2009/10:286

Regeringen

Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2009/10:KrU13 Statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 26 maj 2010

Jan Björkman

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.