Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2009/10:285

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2009/10:285

Regeringen

Kulturdepartementet

Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2009/10:KrU12 Avveckling av inkomstgarantier för konstnärer får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 26 maj 2010

Jan Björkman

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.