Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2009/10:27

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2009/10:27

Regeringen

Jordbruksdepartementet

Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2009/10:MJU7 En ny organisation för veterinär service och vid utbrott av smittsamma djursjukdomar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 4 november 2009

Jan Björkman

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.