Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2009/10:257

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2009/10:257

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2009/10:SkU36 Koncernavdrag i vissa fall får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 5 maj 2010

Liselott Hagberg

Per Persson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.