Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2009/10:217

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2009/10:217

Riksrevisionens styrelse

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2009/10:CU9 Byggfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 24 mars 2010

Per Westerberg

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.