Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2008/09:6

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2008/09:6

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2008/09:JuU3 Åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott, m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 22 oktober 2008

Per Westerberg

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.