Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2008/09:293

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2008/09:293

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2008/09:TU18 Konkurrens på spåret får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 16 juni 2009

Per Westerberg

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.