Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2008/09:282

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2008/09:282

Regeringen

Utbildningsdepartementet1

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2008/09:UbU19 Gränslös kunskap – högskolan i globaliseringens tid får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 10 juni 2009

Per Westerberg

Ulf Christoffersson


[1]

Riksdagsskrivelse 2008/09:283 till Riksrevisionens styrelse

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.