Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2008/09:208

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2008/09:208

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2008/09:CU19 Könsneutrala äktenskap och vigselfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 1 april 2009

Per Westerberg

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.