Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2008/09:187

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2008/09:187

Regeringen

Utrikesdepartementet

Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2008/09:UU6 Frihet från förtryck - Sveriges demokratibistånd får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 11 mars 2009

Per Westerberg

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.