Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2008/09:176

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2008/09:176

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2008/09:NU11 Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 25 februari 2009

Birgitta Sellén

Per Persson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.