Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2008/09:172

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2008/09:172

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2008/09:SoU9 Vårdval i primärvården får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 25 februari 2009

Birgitta Sellén

Per Persson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.