Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2008/09:14

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2008/09:14

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2008/09:FiU8 Ändring i lagen om lägenhetsregister får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 29 oktober 2008

Jan Björkman

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.