Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2007/08:251

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2007/08:251

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2007/08:JuU31 En modernare rättegång – några ytterligare frågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 2008-06-16

Per Westerberg

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.