Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2007/08:244

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2007/08:244

Regeringen

Jordbruksdepartementet

Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2007/08:MJU18 En skogspolitik i takt med tiden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 2008-06-16

Per Westerberg

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.