Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2007/08:204

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2007/08:204

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2007/08:JuU25 Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 2008-05-21

Jan Björkman

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.