Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2006/07:96

Riksdagsskrivelse

2006/07:96

Image: RSKR_200607__96_96-96-1.png

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2006/07:JuU4 Hemlig teleavlyssning, m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 21 februari 2007

Per Westerberg

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.