Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2006/07:33

Riksdagsskrivelse

2006/07:33

Image: RSKR_200607__33-1.png

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Regeringen

Utrikesdepartementet

Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2006/07:SfU2 Utgiftsområde 8 Migration får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 13 december 2006

Per Westerberg

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.