Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2006/07:32

Riksdagsskrivelse

2006/07:32

Image: RSKR_200607__32-1.png

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Regeringen

Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet1

Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2006/07:FöU1 Försvar samt beredskap mot sårbarhet - budgetåret 2007 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 13 december 2006

Per Westerberg

Ulf Christoffersson


[1]

Riksdagsskrivelse 2006/07:31 till Försvarsdepartementet