Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2006/07:222

Riksdagsskrivelse

2006/07:222

Image: RSKR_200607__222_222-222-1.png

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2006/07:FiU21 Tilläggsbudget 1 för 2007 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 20 juni 2007

Per Westerberg

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.