Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2006/07:214

Riksdagsskrivelse

2006/07:214

Image: RSKR_200607__214_214-214-1.png

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2006/07:SfU12 Bidragsbrottslag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 20 juni 2007

Per Westerberg

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.