Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2006/07:135

Riksdagsskrivelse

2006/07:135

Image: RSKR_200607__135_135-135-1.png

Regeringen

Miljödepartementet

Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2006/07:MJU9 Lagändringar med anledning av nya EG-direktiv om avgaskrav för motorer i tunga fordon, m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 12 april 2007

Per Westerberg

Ulf Christoffersson