Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2006/07:111

Riksdagsskrivelse

2006/07:111

Image: RSKR_200607__111_111-111-1.png

Regeringen

Näringsdepartementet1

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2006/07:NU4 Statliga företag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 14 mars 2007

Per Westerberg

Ulf Christoffersson


[1]

Riksdagsskrivelse 2006/07:112 till Riksrevisionens styrelse