Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2005/06:96

Riksdagsskrivelse

2005/06:96

Image: RSKR_200506__96-1.png

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Regeringen

Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2005/06:NU6 Leveranssäkra elnät får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 8 december 2005

Björn von Sydow

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.