Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2005/06:377

Riksdagsskrivelse

2005/06:377

Image: RSKR_200506__377-1.png

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Regeringen

Jordbruksdepartementet

Med överlämnande av lagutskottets betänkande 2005/06:LU33 Konsumentpolitikens mål och inriktning får jag anmäla att riksdagen denna dag dels bifallit reservation 5 under punkt 5,

dels bifallit reservation 12 under punkt 11 och

dels i övrigt bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 15 juni 2006

Björn von Sydow

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.