Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2005/06:250

Riksdagsskrivelse

2005/06:250

Image: RSKR_200506__250-1.png

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2005/06:FiU29 Förlängning av övergångstiden för vissa finansieringsföretag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 10 maj 2006

Björn von Sydow

Ulf Christoffersson