Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2005/06:213

Riksdagsskrivelse

2005/06:213

Image: RSKR_200506__213-1.png

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Regeringen

Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet

Med överlämnande av bostadsutskottets betänkande 2005/06:BoU8 Allmänna vattentjänster får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 26 april 2006

Björn von Sydow

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.