Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2005/06:161

Riksdagsskrivelse

2005/06:161

Image: RSKR_200506__161-1.png

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2005/06:JuU12 Hemlig teleavlyssning, m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag dels bifallit reservation 3 under punkt 4 och dels i övrigt bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 23 februari 2006

Björn von Sydow

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.