Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2005/06:15

Riksdagsskrivelse

2005/06:15

Image: RSKR_200506__15-1.png

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2005/06:KU4 Kommunal uppdragsverksamhet inom kollektivtrafiken får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 9 november 2005

Björn von Sydow

Per Persson