Riksdagsdirektörens föreskrift om arbetskläder

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 2012:7

Fulltextversion! Observera att det kan förekomma fel i

författningstexterna. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen.

RFS nr: 2012:7

Rubrik: Riksdagsdirektörens föreskrift om arbetskläder Utfärdad: 19 oktober 2012

Ändring införd: Bilagan senast ändrad den 11 juni 2018

Innehåll

1 § Denna föreskrift innehåller bestämmelser om arbetskläder som ska tillhandahållas av Riksdagsförvaltningen, för bruk i tjänsten.

Arbetskläder som tillhandahålls av Riksdagsförvaltningen

2 § Av bilagan till denna föreskrift framgår närmare vilka arbetskläder Riksdagsförvaltningen tillhandahåller.

Chefen för serviceavdelningen får efter samråd med berörd chef besluta om ändringar i bilagan.

Definition

3 § Med arbetskläder avses i denna föreskrift tjänstedräkter, skyddskläder, uniformer och varselkläder.

Privat användning

4 § Arbetskläder får inte användas privat.

Tjänstedräkter

5 § Tjänstedräkter ska bäras av den personal inom enheten intern service och enheten besök, utbildning och evenemang som framgår av bilagan.

Skyddskläder

6 § Riksdagsförvaltningen ska tillhandahålla skyddskläder för lokalvårdspersonal och för personal med arbetsuppgifter som ställer krav på kläder med särskild tålighet eller som uppfyller skyddskrav enligt gällande arbetsmiljölagstiftning, såsom viss personal inom fastighetsenheten och enheten riksdagstryck.

Uniform

7 § Inom säkerhetsenheten ska uniform bäras av personalen vid sektionen entréer och transporter samt av larmcentralens personal.

Chefen för säkerhetsenheten får medge att administrativ personal eller annan personal vid säkerhetsenheten inte behöver bära uniform.

Religiösa huvudbonader

8 § Riksdagsförvaltningen ska tillhandahålla religiösa huvudbonader till arbetskläderna, om det är möjligt. I annat fall är det tillåtet att använda privat religiös huvudbonad.

Könsneutrala kläder

9 § Riksdagsförvaltningen ska tillhandahålla arbetskläder som passar både kvinnor och män.

Medarbetaren får själv välja vilka arbetskläder som ska bäras när det gäller sådana arbetskläder som är könsbundna.

Tilldelning av arbetskläder

10 § Personalen tilldelas arbetskläder när anställningen börjar, och därefter vid tidpunkter som framgår av bilagan.

Enhetschefen beställer arbetskläder. Enhetschefen får delegera sin rätt att beställa arbetskläder till en sektionschef eller andra kvalificerade medarbetare.

Beslut om delegering ska vara skriftliga enligt 16 § riksdagsstyrelsens föreskrift (RFS 2011:10) om arbetsordning för Riksdagsförvaltningen.

Återlämning av arbetskläder

11 § Uttjänta arbetskläder ska medarbetaren lämna tillbaka till Riksdagsförvaltningen. När anställningen upphör ska medarbetaren lämna tillbaka samtliga arbetskläder till Riksdagsförvaltningen.

Kemtvätt av arbetskläder

12 § Medarbetare som tilldelats uniform eller tjänstedräkt har rätt att kostnadsfritt lämna in kläderna för kemtvätt högst fem gånger per kalenderår till en entreprenör som Riksdagsförvaltningen anvisat.

_______________________

Denna föreskrift träder i kraft den 1 november 2012, då riktlinjerna (2009:3) för tjänstedräkter och skyddskläder upphör att gälla.

Bilaga

Arbetskläder

Omfattning, tilldelning och tidsintervall

Enheten intern service

Våningsservice och kammarservice1

2kavajer

2byxor/kjolar

5skjortor/blusar

2 slipsar

1 bälte

1 kofta

1 pikétröja

1 par chinos

Tilldelning

Varje år: 5 skjortor/blusar, 1 slips

Vartannat år: 2 kavajer, 2 byxor/kjolar, 1 kofta, 1 pikétröja, 1 par chinos, 1 bälte. 1 kavaj kan bytas ut mot 1 par byxor/kjol.

Post och distribution2

1kavaj

1byxa/kjol

2skjortor/blusar

1 slips/scarf

1 bälte

1 kofta

2par chinos

4 pikétröjor

Tilldelning

Varje år: 2 skjortor, 4 pikétröjor, 2 par chinos

Vartannat år: 1 kavaj, 1 byxa/kjol, 1 slips/scarf, 1 kofta, 1 bälte

Lokalvårdssektionen

Funktionsansvarig/gruppsamordnare

1kavaj/väst

2 byxor/kjolar

1Med stöd av 2 § beslutade chefen för serviceavdelningen den 11 juni 2018 (dnr 2024-2017/18) att medarbetare vid våningsservice och kammarservice inom enheten intern service ska, utöver de angivna arbetskläderna, även

vartannat år tilldelas 1 pikétröja och 1 par chinos. Medarbetarna ska inte längre tilldelas scarfar.

2 Med stöd av 2 § beslutade chefen för serviceavdelningen den 11 juni 2018 (dnr 2024-2017/18) att medarbetare vid post och distribution inom enheten intern service ska varje år tilldelas 2 skjortor/blusar och vartannat år 1 kavaj och 1 byxa/kjol.

4 skjortor/blusar/pikétröjor (varav minst en skjorta/blus)

Tilldelning

Varje år: 1 kavaj/väst, 2 byxor/kjolar, 4 skjortor/blusar/pikétröjor

Lokalvårdare3

1 väst/förkläde av bältestyp

3 arbetsbyxor/kjolar

5 skjortor/blusar/pikétröjor/T-tröjor (varav minst 1 skjorta/blus)

1 kofta/fleecetröja

Tilldelning

Varje år: 1 väst/förkläde av bältestyp, 3 arbetsbyxor/kjolar, 5 skjortor/blusar/pikétröjor/T-tröjor

(varav minst 1 skjorta/blus) Vartannat år: 1 kofta/fleecetröja

Enheten besök, utbildning och evenemang

Riksdagsguider4

1kavaj

1kjol/byxa

1klänning

2skjortor/blusar

1 bälte

1 slips/scarf

Tilldelning

Vartannat år: 2 skjortor/blusar

Vart fjärde år/valår: 1 komplett tjänstedräkt, 1 klänning

Säkerhetsenheten

Larmcentralen

2kavajer

2kostymbyxor/kjolar/chinos/arbetsbyxor

6 skjortor/pikétröjor

2slipsar/scarfar

1bälte

1tröja

1jacka

1par skyddshandskar

3Med stöd av 2 § beslutade chefen för serviceavdelningen den 10 januari 2017 (dnr 972-2016/17) att lokalvårdare

vid lokalvårdssektionen ska kunna välja att tilldelas en väst eller ett förkläde av bältestyp, utöver övriga arbetskläder. 4 Med stöd av 2 § beslutade chefen för serviceavdelningen den 24 februari 2016 (dnr 1501-2015/16) att

medarbetare vid enheten besök, utbildning och evenemang ska tilldelas klänning, utöver övriga arbetskläder.

Tilldelning

Varje år: 6 skjortor/blusar/pikétröjor, 2 slipsar/scarfar

Vartannat år: 2 kavajer, 2 kostymbyxor/kjolar alt. chinos/arbetsbyxor, 1 bälte, 1 tröja

Vart fjärde år: 1 jacka, 1 par skyddshandskar

Entréer och transporter

2kavajer

2kostymbyxor/kjolar/chinos/arbetsbyxor

6 skjortor/blusar/pikétröjor

2slipsar/scarfar

1bälte

1tröja

1jacka

1par skyddshandskar

Tilldelning

Varje år: 2 kavajer, 6 skjortor/blusar/pikétröjor, 2 slipsar/scarfar

Vartannat år: 2 kostymbyxor/kjolar alt. 2 par chinos/arbetsbyxor, 1 bälte, 1 tröja

Vart fjärde år: 1 jacka, 1 par skyddshandskar

Fastighetsenheten

Personal med arbetsuppgifter som kräver regelbundna besök på byggarbetsplatser

1 regntålig jacka som uppfyller krav på varselkläder på byggarbetsplatser 1 par skyddsskor med spiktrampskydd

1fleecetröja

1hjälm med skyddsglasögon och hörselkåpor

Tilldelning

Vartannat år: 1 fleecetröja, 1 par skyddsskor

Vart fjärde år: 1 jacka, 1 hjälm. Hjälm ska bytas ut om denna är skadad oavsett ålder

Fastighetstekniker eller motsvarande arbetsuppgifter5

3 byxor

4pikétröjor/T-tröjor

1 jacka

1 fleecetröja

1 mössa

1 regnställ

1 par stövlar

1 par skyddsskor med spiktrampskydd

1 varselväst

5Med stöd av 2 § beslutade chefen för serviceavdelningen den 11 juni 2018 (dnr 2024-2017/18) att fastighetstekniker eller medarbetare med motsvarande arbetsuppgifter inom fastighetsenheten inte längre ska tilldelas skjortor och väst.

Tilldelning

Varje år: 3 byxor, 4 pikétröjor/T-tröjor, 1 fleecetröja, 1 par skyddsskor

Vart fjärde år: 1 jacka, 1 regnställ, 1 par stövlar, 1 mössa, 1 varselväst

Godsmottagningen/Snickeriet6

3 byxor

4pikétröjor/T-tröjor

1 fleecetröja

2 collegetröjor

1 par skyddsskor med spiktrampskydd

1 jacka

1 mössa

1 bälte/hängslen

Tilldelning

Varje år: 3 byxor/snickarbyxor, 4 pikétröjor/T-tröjor, 1 fleecetröja, 2 collegetröjor, 1 par skyddsskor

Vart femte år: 1 jacka, 1 mössa, 1 bälte/hängslen

Enheten riksdagstryck

Interntryckeriet och tryckeriexpeditionen

2 byxor

3skjortor/pikétröjor/T-tröjor/collegetröjor

1 par skyddsskor

1 fleecetröja

Tilldelning

Varje år: 2 byxor, 3 skjortor/pikétröjor/T-tröjor alt. collegetröjor, 1 par skyddsskor

Vartannat år: 1 fleecetröja

6Med stöd av 2 § beslutade chefen för serviceavdelningen den 11 juni 2018 (dnr 2024-2017/18) att medarbetare vid godsmottagningen och snickeriet inom fastighetsenheten ska, utöver de angivna arbetskläderna, även varje år tilldelas 4 pikétröjor. Medarbetarna ska inte längre tilldelas skjortor.

Händelser

Ändring införd: Bilagan senast ändrad den 11 juni 2018 Utfärdad: 2012-10-19

Riksdagsförvaltningens författningssamling

Riksdagsförvaltningens författningssamling, RFS, innehåller föreskrifter beslutade av Riksdagsförvaltningen (riksdagsstyrelsen eller riksdagsdirektören) eller andra myndigheter under riksdagen, förutom Riksbanken och Riksrevisionen.

Riksdagsförvaltningens författningssamling