Tredje lagutskottets register vid 1968 års riksdag (vårsessionen)

Register 1968:L3u

Tredje lagutskottets register vid 1968 års riksdag (vårsessionen)

1

Register

till tredje lagutskottets utlåtanden och memorial vid

1968 års riksdag (vårsessionen)

A

Affärstidslagen

om upphävande av affärstidslagen.............................. 9

A llmänningsskog

se Uppskjutna ärenden (51 i)

Anläggningsarrende

se Ngttjanderättslagen (38)

Arrende

se Nyttjanderättslagen (38)

Auktorisation

se Näringslagstiftning (12)

Avdikningslån

lag angående ändring i lagen den 14 juni 1929 (nr 164) om kronans

förmånsrätt för avdikningslån................................ 48

Avgäld

lag angående ändrad lydelse av 7 § lagen den 6 maj 1938 (nr 159)

om avlösning av avgälder från de till skatte försålda så kallade halländska

kyrkohemmanen ....................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida