Statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1895 års riksdag

Register 1895:Su

REGISTER

öfver

Statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1895 års riksdag.

A.

N:o uti. eller mem.

Acta mathematica, understöd för utgifvande af ............... 9: 73; 51: 3.

Ahlgren, G., afdelningsingeniör, ändring i vilkoren för

åtnjutande af honom beviljad pension........................ 82.

Akademien för de fria konsterna, angående ändring i

dess stat.................................................................................... 9: 11.

Allmänna arbeten, som kontrolleras af väg- och vattenbyggnadsstyrelsen,

anslag till och vilkoren för anslagens

åtnjutande ................................................................. 12.

Allmänna barnhusinrättningen i Stockholm, öfverlåtande

med oinskränkt egande- och dispositionsrätt af en
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida