Statsutskottets register vid 1970 års riksdag (vårsessionen)

Register 1970:Su

Statsutskottets register vid 1970 års riksdag (vårsessionen)

1

Register

över statsutskottets utlåtanden och memorial vid

1970 års riksdag (vårsessionen)

A

Abort förebyggande åtgärder, anslag till.................. 5:77

Administrativ databehandling, daiamaskincentralen för, anslag

till m. in....................................... 7:5

Adoptionsccntrum, Föreningen, motioner rörande........ 98

Aerotransport, Aktiebolaget:

anslag till garanti till................................ 9:7

fortsatt garanti till.................................. 57

Affärsverk, statens:

statsverkspropositionen framställningar rörande invesleringsanlag

för kommunikationsverken, jämte motioner 9

investeringsplan för kommunikationsverken, jämte motioner

...........................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida