Konstitutionsutskottets register vid 1970 års riksdag (höstsessionen) 1

Register 1970:Ku - höst

- höst

Konstitutionsutskottets register vid 1970 års riksdag (höstsessionen) 1

Sakregister

över konstitutionsutskottets betänkanden vid
1970 års riksdags höstsession

E

Ersättningsstadga, ändring i, se Riksdagen 2 (49)

H

Handikappade, sysselsättning för, se Kommunala frågor 1 (44)

I

indelning, ändring i kommunal och ecklesiastik, se Kommunala frågor
2 (45)

J

JO-institutionen, översyn av

47

K

Kommunala frågor:

1. Lag om vissa kommunala befogenheter i fråga om sysselsättning

för handikappade ....................................... 44

2. Lag om ändring i kommunal och ecklesiastik indelning i sam band

med fastighetsbildning m. m......................... 45

Kyrkomöte, ändring i kyrkomötesförordningen .................... 46

R

Riksdagen:

1. Riksdagsstadga för enkammarriksdagen ...................... 48

2. Ändring i stadgan om ersättning för riksdagsmannauppdragets full görande

................................................. 49

T

Teologiska fakulteterna, se Kyrkomöte (46)

1 Bihang till riksdagens protokoll 1970. 5 samt. 2 avd. Register för höstsessionen

2 Konstitutionsutskottets register vid 1970 års riksdag (höstsessionen)

Förteckning

över konstitutionsutskottets betänkanden vid
1970 års riksdags höstsession

Betänkandets nummer och rubrik

Da-

tum

Behandling i

Riksdagens beslut

Första

kam-

maren

Andra

kam-

maren

44. I anledning av proposition
med förslag till lag om vis-sa kommunala befogenheter
i fråga om sysselsättning
för handikappade

17/11

25/11

25/12

Bifall, rslrr. nr 385

45. I anledning av proposition
med förslag till lag om änd-ring i kommunal och eckle-siastik indelning i sam-band med fastighetsbildning
m. m.

1/12

15/12

15/12

Bifall, rskr. nr 471

4(j. I anledning av proposition
med förslag till lag om änd-ring i kyrkomötesförord-ningen

1/12

8/12

8/12

Bifall, rskr. nr 456

47. I anledning av motion om
översyn av JO-institutionen

9/12

15/12

15/12

Bifall

48. Angående riksdagsstadga för
enkammarriksdagen

3/12

15/12

15/12

Bifall

49. Med förslag till ändringar
i stadgan om ersättning för
riksdagsmannauppdragets
fullgörande

9/12

15/12

15/12

Bifall, rskr. nr 472

MARCUS BOKTR. STHIM 1971 71002 6