Jordbruksutskottets register vid 1970 års riksdag (vårsessionen)

Register 1970:Ju

Jordbruksutskottets register vid 1970 års riksdag (vårsessionen)

1

Register

över jordbruksutskottets utlåtanden och memorial vid 1970 års riksdag

(vårsessionen)

A

Allmän beredskapsstat

se Beredskapsstat

Alnarpsinstitutet:

1. förvaltningskostnader m. m..................... 1:30; 4

2. huvudmannaskap, se Mellanskolan

Anläggningsstöd

se Idrotten

Arrendenämnder................................... 1: 39

Avfalls forskning, institut för........................ 25

Avloppsreningsverk, bidrag till kommunala

se Miljövård 1

Avlösningssystem, vid sjukdom och semester.......... 12

Avsättning av fisk, lån

se Fisk 3

B

Balsgård, överlåtelse till staten...................... 1: 24

Befordringssakkunniga, ersättning...................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida