Första lagutskottets register vid 1970 års riksdag (höstsessionen)

Register 1970:L1u - höst

- höst
Första lagutskottets register vid 1970 års riksdag (höstsessionen)

1

Register

till första lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1970 års riksdag

(höstsessionen)

A

A bortlagstiftning:

se Sterilisering (60), Nordiska rådet (63)

Ackordslag .................................................... 6»

Administrativt rättsskydd:

se Förvaltningsrätt (54)

Adoptionslagstiftning:

se Föräldrabalken (81)

Aktiehantering :

lag om förenklad aktiehantering................................ 62

Alkoholhaltiga drycker:

se Förverkande (77)

Allmän försäkring:

lag om ändring i förordningen (1959: 552) angående uppbörd av vissa

avgifter enligt lagen om allmän försäkring, m. in............. 79

Allmännyttiga stiftelser:

se Stiftelser (57)

Allmänt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida