Bevillningsutskottets register vid 1970 års riksdag (vårsessionen)

Register 1970:Bevu

Bevillningsutskottets register vid 1970 års riksdag (vårsessionen)

1

Sakregister

till bevillningsutskottets betänkanden vid 1970 års riksdag

(vårsessionen)

I. Direkt beskattning

Ackumulerad inkomst, likvid för skog............................ 24

Affärslokaler, investeringsavgift .................................. 37

Aktiebolag

avveckling av dubbelbeskattning................................ 11

den statliga inkomstskatten .................................... 10

Aktiesparande.................................................. 33

Aktievinstbeskattning, extra avdrag............................... 5

Allmän arbetsgivaravgift.................................... 10, 36

Annan fastighet, extra avdrag.................................... 5

Arbetsgivaravgift...........................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida