Bevillningsutskottets register vid 1968 års riksdag (vårsessionen) 1

Register 1968:Bevu

Bevillningsutskottets register vid 1968 års riksdag (vårsessionen) 1

Register

till bevillningsutskottets betänkande» och memorial vid

1968 års riksdag (vårsessionen)

A

Ackumulerad inkomst:

Se Inkomstskatt (16)

ADB:

Se Mervärdeskatt (45)

Aktiebolag:

Se Inkomstskatt (28)

Allmän arbetsgivaravgift:

förordning om allmän arbetsgivaravgift.....................

uppskov med ikraftträdandet av den allmänna arbetsgivaravgiften . . 44

undantag från avgiftsplikt för rederinäringen i fråga om sjömäns löner

....................................................... 44

undantag från avgiftsplikt för ideella organisationer.............. 44

avdrag för egenavgift..........................................

Allmän varuskatt:

Se Varuskatt (4)

Annonser:

Se
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida