Bevillningsutskottets register vid 1967 års riksdag (vårsessionen)

Register 1967:Bevu

Bevillningsutskottets register vid 1967 års riksdag (vårsessionen)

1

Register

till bevillningsutskottets betänkanden och memorial vid

1967 års riksdag (vårsessionen)

A

Allmän varuskatt:

Se Varuskatt

Arvsskatt:

fastighetsbegreppet ........................................... 30

det skattefria beloppet för vissa förmånstagarförvärv.............. 30

översyn av bestämmelserna om arvs- och gåvoskatt.............. 30

befrielse för Svenska litteratursällskapet i Finland från skyldighet att

utge viss arvsskatt.......................................... 38

viss ändring i hushållningssällskapens skattskyldighet............ 39

befrielse från arvsskatt för stiftelse eller sammanslutning, som är befriad

från gåvoskatt ....................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida