Andra lagutskottets register vid 1970 års riksdag (höstsessionen)

Register 1970:L2u - höst

- höst
Andra lagutskottets register vid 1970 års riksdag (höstsessionen)

1

Register

till andra lagutskottets utlåtanden vid 1970 års riksdag

(höstsessionen)

A

Allmän arbetsgivaravgift:

förslag till förordning om ändring i förordningen (1968: 419) om all
-

män arbetsgivaravgift, m. m................................. 66

Anställningsvillkor:

se Kollektivavtal (89) och Statstjänstemannalagen (88)

A potekspersonal:

förslag till lag om tystnadsplikt för apotekspersonal, m. m......... 92

Arbetare:

om lika beteckning i lag för arbetare och tjänstemän.............. 74

Arbetarskydd:

angående lagstiftningen om arbetarskydd m. m................... 63

förslag till lag om ändring i arbetarskyddslagen (1949: 1).......... 84

se även Gifter (86)

Arbetsförmedling:

förslag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida