Andra lagutskottets register vid 1970 års riksdag (vårsessionen)

Register 1970:L2u

Andra lagutskottets register vid 1970 års riksdag (vårsessionen)

1

Register

till andra lagutskottets utlåtanden och memorial vid

1970 års riksdag (vårsessionen)

A

Abortförebgggande åtgärder:

se Barnbidrag (7)

Adoption:

se Sjukförsäkring (24)

Alkohol:

se Tobak (35)

Ambulerande skrivbyråer:

se Arbetsförmedling (19)

Anställningsvillkor :

se Uppskjutna ärenden (54 b och 54 c)

Apotek:

se Läkemedel (37)

Arbetare:

se Uppskjutna ärenden (54 ac)

Arbetarskydd:

se Arbetsorganisationen, Internationella (15) och Uppskjutna ärenden

(54 r, 54 x, 54 aa, 54 ah och 54 am)

A rbetsförmedling:

om undantag för ambulerande skrivbyrå från förbudet mot arbetsförmedling

i förvärvssyfte...................................... 19

Arbetsgivaravgift:

se
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida