Andra lagutskottets register vid 1965 års riksdag (vårsessionen)

Register 1965:L2u

Andra lagutskottets register vid 1965 års riksdag (vårsessionen)

1

Register

till andra lagutskottets utlåtanden och memorial vid

1965 års riksdag (vårsessionen)

A

Administrativt frihetsberövande:

se Socialhjälp (39)

Allmänna pensionsfonden:

se Uppskjutna ärenden (54)

A llmänna sjukförsåkringsfonden:

se Folkpension (41)

Allmänt ombud:

se Uppskjutna ärenden (54)

Anhållande:

se Socialhjälp (39)

Anstaltsvårdade:

se Folkpension (41)

Anställningstrygghet:

se Uppskjutna ärenden, Nordiska rådet, (54)

A par theidpolitik:

se Arbetsorganisationen, Internationella, (42)

Arbetarskydd:

angående arbetarskyddslagstiftningens efterlevnad vid mindre arbetsplatser

.................................................... 38

se även Hembiträdeslagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida