Allmänna beredningsutskottets reg. vid 1970 års riksdag (vårsessionen) 1

Register 1970:Abu

Allmänna beredningsutskottets reg. vid 1970 års riksdag (vårsessionen) 1

Register

över allmänna beredningsutskottets utlåtanden och memorial vid

1970 års riksdag (vårsessionen)

A

Arbetare och tjänstemän, se Jämlikhet etc.

Arbetsplatsmiljön m. m., forskning om och inventering av........... 32

Arkivmaterial, tillvaratagande vid företagsnedläggningar av.......... 7

B

Belysningsutrustningen på motorfordon........................... 21

Bibeln och Gamla Testamentet, nyöversättning av.................. 4

Bilhandel och bilreparationer, kontroll av.......................... 9

Bilreparationer, se Bilhandel etc.

Busstrafik, försöksverksamhet med................................ 41

D

Dagstidningar, prenumeration inom statliga institutioner på..........
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida