Nordiska rådets svenska delegations berättelse om verksamheten under 2017

Redogörelse 2017/18:NR1

Sammanfattning

Nordiska rådets svenska delegation får härmed överlämna berättelsen om sin verksamhet under 2017. Berättelsen innehåller en redogörelse för rådets 69:e session den 31
oktober–2
november och en översikt över rådets övriga verksamhet under året.

Stockholm den 7 mars 2018

Hans Wallmark

Delegationsordförande

Lena Eklöf

Delegationssekreterare

1

2017/18:NR1

Innehållsförteckning

1

Inledning.....................................................................................................

3

2

Huvuddragen i verksamheten 2017.............................................................

5

3

Sveriges delegation.....................................................................................

9

4

Nordiska rådets
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Redogörelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2018-03-07 Bordlagd: 2018-03-13 Hänvisad: 2018-03-14 Motionstid slutar: 2018-03-28

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.